Maak selectie
Soort materiaal
Basiscompetenties kinderbegeleider
Dimensie
Thema's BVV
Ervaringsgebied
Dragers BVV
Procedures kwaliteitshandboek
Alle documenten
File
Wat is Gokart? ...
2022Arteveldehogeschool
File
Vertrekkend vanuit het beleidsvoerend vermogen en de startvragen rond medewerkersbeleid, heb ik een visuele starterfiche opgemaakt
2023Fatma Zehra Cebeci
File
In deze infofiche wordt toegelicht op welke manier betalingsaanvragen en facturen opgemaakt moeten worden in de kinderopvang. Daarnaast wordt ook ingegaan op het...
2023UNIZO
File
Dit sjabloon kan gebruikt worden voor de opmaak van een samenwerkingsovereenkomst in een feitelijke vereniging.
2023UNIZO
File
Kinderen groeien en bloeien in interactie met anderen en de omgeving. Kwaliteitsvolle interacties zijn cruciaal in de ontwikkeling van kinderen. Maar hoe kan je de...
2020Giselinde Bracke, Ine Hostyn, Ann Steverlynck & Sofie Verschaeve (Arteveldehogeschool)
File
Dit boek is niet het zoveelste theorieboek over spelen. Neen, dit DOE-boek wil je dóen spelen, met kinderen tussen 0 en 6 jaar. Rijk spelen begint met een speelvisie...
2022Ann Steverlynck & Simon Wemel (Arteveldehogeschool)
File
Taal stimuleren tijdens routines in de voorschoolse kinderopvang ...
2020Centrum voor Taal en Onderwijs, in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant
File
Dit werkboek biedt concrete suggesties om peuters en kleuters te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun identiteit en bij het leren respectvol om te gaan met anderen....
2008VBJK
File
In Speel- en leefruimtes in de voorschoolse kinderopvang leer je hoe je aantrekkelijke ruimtes met gevarieerde speelplekken maakt voor baby’s en peuters. Aan de hand...
2021CEGO: Bart Declercq, Laura Van de Voorde en Veronique Steen
File
Ruimten maken is een virtuele gereedschapskist om op een pedagogisch verantwoorde wijze ruimten van kinderen in te delen en in te richten. De site bevat zowel info voor...
2022AKTA, onderzoeks- en adviesbureau voor ruimtegebruik, Utrecht
File
Ondersteunen van risicovol spelen bij peuters ...
2019Arteveldehogeschool
File
Podcast gericht naar ouders van jonge kinderen. Kristien Wollants ontvangt in elke aflevering een gast met expertise in een bepaald domein (hechting, spelen, ontwikkeling...
2019-2021Kristien Wollants
File
Kennismaking met de inhoud van het pedagogisch raamwerk. ...
2017VCOK en VVSG
File
Werken aan ouderbeleid in de kinderopvang ...
?VBJK
File
Een kaartenspel om in het kader van verbindende communicatie gevoelens en behoeften te herkennen en uit te spreken. ...
?Human Matters
File
DROOMM is een digitale tool om met een opvangteam te reflecteren over de manier waarop de opvang de contacten met ouders vormgeeft. De tool daagt een team uit om na te...
2021Karel de Grote Hogeschool
File
Hoe zorg je dat jonge kinderen avontuurlijke eters worden? Hoe laat je ze nieuwe ingrediënten proeven? Deze film toont peuters die nieuwsgierig een granaatappel...
2017VBJK
File
De hoofdfilm bestaat uit twee hoofdstukken. ...
2009VBJK
File
Speelbank.be is een online database waarop je speelactiviteiten en speelhoeken kan opzoeken voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Je kan er ook zelf speelactiviteiten/hoeken...
2022VVSG en Diverscity
File
Meertaligheid is een realiteit, ook in de kinderopvang van baby’s en peuters. Veel kinderbegeleiders hebben vragen over hoe ze hier positief mee kunnen omgaan bij...
2022VBJK
File
Werkvormendatabank, er zijn verschillende categorieën: brainstormen, discussiëren, energizers, evalueren en reflecteren, groepsverdelers, informeren, kennismaken,...
2022De Ambrassade
File
Een laagdrempelig spel om meer zicht te krijgen op de vraag: ‘Wie ben ik?’ Het spel bestaat uit 144 kaarten met karaktereigenschappen: kwaliteiten of vervormingen...
1997Peter Gerrickens
File
Deze tools bieden handvatten om met teams in gesprek te gaan over de dragers van het beleidsvoerend vermogen. De reflectieleidraad formuleert de dragers van het BVV...
2022CEGO, in opdracht van Mentes vzw
File
BoemBoemPauw is een traject in drie fasen, ontwikkeld voor coördinatoren en begeleiders in de opvang van schoolgaande jeugd. Het doel van het traject leunt aan bij de...
2022Mentes
File
Van 9 tot 15 oktober 2023 vieren we de Week van de Kinderopvang. Als verantwoordelijke, partner of ondersteuner kan jij van deze week een echte ‘feestweek’ voor de...
2023Mentes
File
BoemBoemPauw is een traject in drie fasen, ontwikkeld voor coördinatoren en begeleiders in de opvang van schoolgaande jeugd. Het doel van het traject leunt aan bij de...
2020Mentes
File
Inspiratie over de aankoop van nieuwe materialen per ervaringsgebied. Dit gaat breder dan enkel spelmateriaal (er werden ook materialen opgenomen die bijvoorbeeld...
2022Thaila Stoffelen
File
Documenteren betekent het vastleggen van belevingen en ervaringen van kinderen tijdens speelactiviteiten, verzorgingsmomenten, eetmomenten, rustmomenten, voorleesmomenten...
2022Mentes
File
De webinars geven concrete handvatten om baby’s en peuters te stimuleren in hun ontwikkeling. ...
2022Mentes
File
Inspiratie over de aankoop van nieuwe materialen per ervaringsgebied. Dit gaat breder dan enkel spelmateriaal (er werden ook materialen opgenomen die bijvoorbeeld...
2022Mentes
File
De webinars taalstimulering voor baby’s en peuters geeft je concrete handvatten hoe je taal kan stimuleren bij jonge kinderen en hoe je de thuistaal van kinderen een...
2022Mentes