Infofiche statuten | Mentes vzw
Infofiche statuten
Wie werkt in de kinderopvang, kan dit onder verschillende statuten doen. Denk maar aan het statuut van werknemer, zelfstandige (met inbegrip van zelfstandig helper of toevallige helper, zelfstandige in bijberoep of onder artikel 36) of vrijwilliger. Elk van deze statuten heeft bepaalde eigenschappen waardoor het gekozen statuut afhankelijk is van de situatie.
In deze infofiche kan je meer informatie terugvinden.
Soort materiaal
Thema's BVV