Toolbox taalstimulering in de kinderopvang | Mentes vzw
Toolbox taalstimulering in de kinderopvang
Taal stimuleren tijdens routines in de voorschoolse kinderopvang

Naast een brochure, die verduidelijkt hoe je met de Toolbox aan de slag kan gaan, bestaat het ondersteuningspakket uit twee delen:
- De fiches en materialen uit het eerste deel ondersteunen je in het versterken van je talige basishouding;
- Het tweede deel bevat tips en materialen om de dagelijkse routines in de kinderopvang taalkrachtiger te maken.
Soort materiaal
Basiscompetenties kinderbegeleider
Dimensie
Dragers BVV
Procedures kwaliteitshandboek
Thema's BVV