Reflectie en knipperlicht over de dragers BVV | Mentes vzw
Reflectie en knipperlicht over de dragers BVV
Deze tools bieden handvatten om met teams in gesprek te gaan over de dragers van het beleidsvoerend vermogen. De reflectieleidraad formuleert de dragers van het BVV positief (waaraan herken je het). De 'knipperlicht'tool geeft negatieve voorbeelden. Daaraan kan je herkennen of er extra aandacht nodig is voor een bepaalde drager.
Soort materiaal
Basiscompetenties kinderbegeleider
Dragers BVV
Thema's BVV