De Ambrassade - werkvormen | Mentes vzw
De Ambrassade – werkvormen
Werkvormendatabank, er zijn verschillende categorieën: brainstormen, discussiëren, energizers, evalueren en reflecteren, groepsverdelers, informeren, kennismaken, peilen naar beginsituatie, peilen naar verwachtingen, prikkelen voor het onderwerp, uitwisselen en vaardigheden oefenen.
Soort materiaal
Basiscompetenties kinderbegeleider
Dimensie
Dragers BVV
Thema's BVV