Reflectiewaaier meertaligheid | Mentes vzw
Reflectiewaaier meertaligheid
Meertaligheid is een realiteit, ook in de kinderopvang van baby’s en peuters. Veel kinderbegeleiders hebben vragen over hoe ze hier positief mee kunnen omgaan bij kinderen, ouders en in hun team.
Om hen daarin te ondersteunen werd de Reflectiewaaier Omgaan met meertaligheid in de kinderopvang (0-3 jaar). Tool voor ondersteuners ontwikkeld. De Reflectiewaaier richt zich op professionals met een ondersteunende functie in de kinderopvang (pedagogisch coaches, teamverantwoordelijken …).
De Reflectiewaaier biedt hapklare kennis, extra achtergrondinformatie en verschillende reflectie-instrumenten met beknopte handleidingen. Deze waaier aan mogelijkheden kunnen ondersteuners gebruiken om kinderbegeleiders te versterken in het werken in een meertalige context. Zo creëren ze samen een positieve context voor álle kinderen, gezinnen en de samenleving.
Soort materiaal
Basiscompetenties kinderbegeleider
Dimensie
Dragers BVV
Procedures kwaliteitshandboek
Thema's BVV