Kinderopvang en ouders: partners in opvoeding | Mentes vzw
Kinderopvang en ouders: partners in opvoeding
Werken aan ouderbeleid in de kinderopvang

Wat betekent gedeeld opvoeden precies? Wat houdt dat eigenlijk in, dat ouders de eerste opvoeder zijn? Omdat de vaste begeleiders in de kinderopvang het kind zo goed kennen, kan er een soort bondgenootschap ontstaan waarbij je vaders en moeders in de opvoeding bijstaat. Opvang en ouders worden dan partners in opvoeden. In de dagelijkse zorg willen ze samen het beste voor het kind.

Hoe word je nu zo’n partner voor moeders en vaders? Dit handboek helpt organisatoren, verantwoordelijken en pedagogische coaches om samen met kinderbegeleiders het eigen ouderbeleid in de kinderopvang verder uit te werken, te verdiepen en te verfijnen.

In alle hoofdstukken, van wennen tot ouderactiviteiten en van het tevredenheidsgesprek tot dagelijkse communicatie, staat dat de opvang moet ‘weten waarom’. Omdat een doordachte visie zo belangrijk is, zijn er twee basishoofdstukken die als een rode draad doorheen deze publicatie lopen: over de precieze betekenis van bondgenootschap met ouders en hoe je je team daarin meekrijgt. Met deze twee hoofdstukken in het achterhoofd kun je alle andere hoofdstukken afzonderlijk lezen. Het hoeft niet in een bepaalde volgorde.

De tekst is doorspekt met citaten van vaders, moeders, begeleiders en verantwoordelijken. Vier online bijlagen bevatten concrete tools voor een teambespreking, een ouderbevraging, enzovoort.
Soort materiaal
Basiscompetenties kinderbegeleider
Dimensie
Dragers BVV
Procedures kwaliteitshandboek
Thema's BVV