Pedagogisch documenteren | Mentes vzw
PDF
Pedagogisch documenteren
Documenteren betekent het vastleggen van belevingen en ervaringen van kinderen tijdens speelactiviteiten, verzorgingsmomenten, eetmomenten, rustmomenten, voorleesmomenten … . Deze belevingen en ervaringen kan je vastleggen met behulp van:

- foto’s
- videomateriaal
- tekeningen
- (kunst)werkjes van de kinderen
- woorden
- citaten en uitspaken
- geschreven tekst
- …

Hierbij leg je niet zozeer de nadruk op de kwaliteit van de beelden (bv. mooie foto’s om in te kaderen), maar wel op de inhoud van wat je in beeld brengt.

Ten eerste helpt pedagogisch documenteren je om je observaties vast te leggen. Zo kan je in kaart brengen hoe kinderen dingen ervaren, beleven en wat hen kan boeien. Door hier een beter zicht op te krijgen, kan je activiteiten en materialen aan het kind aanbieden die nog beter afgestemd zijn op de persoonlijke interesses van het kind. Je leert het kind beter kennen en ontdekt wat hij of zij leuk vindt. Door hierop in te spelen, kan je het kind nog beter stimuleren in zijn of haar ontwikkeling.

Ten tweede helpt pedagogisch documenteren om ‘anders’ te kijken of te luisteren naar kinderen, stil te staan bij wat je ziet (gebeuren) en daarover te reflecteren. Op die manier kan je jouw aanpak bijsturen en doordachter en gerichter inspelen op wat (individuele) kinderen nodig hebben aan (nieuwe) activiteiten, materiaal, inrichting, interacties, … In het voorbeeld hierboven kreeg kinderbegeleider Sofie een belangrijk inzicht door de foto’s opnieuw te bekijken. Ze merkte namelijk dat Kasper, één van de kinderen uit hun groep, vooral interesse toonde voor de slagroomfles en dus vooral met de fles zelf wilde experimenteren i.p.v. met de slagroom. Met dit inzicht ging Sofie de dag nadien meteen aan de slag. In een nieuwe speelactiviteit die ze Kasper aanbood, liet ze hem vooral experimenteren met de slagroomfles aangezien ze de dag voordien kon observeren dat Kasper hier vooral door geboeid en verwonderd werd.

Ten derde helpt pedagogisch documenteren je om je inzichten en observaties te delen met ouders, collega’s en zelfs met de kinderen zelf. Het is een manier om de belevenissen van de dag en de dagelijkse praktijk in de kinderopvang zichtbaar te maken en te bespreken vanuit een kritische blik. Pedagogische documentatie kan je helpen om je dagelijkse observaties met de ouders te delen en te illustreren met concrete voorbeelden uit de praktijk. Pedagogische documentatie kan met andere woorden een belangrijk en laagdrempelig hulpmiddel vormen om de dialoog met ouders op gang te brengen.
Soort materiaal
Basiscompetenties kinderbegeleider
Dimensie
Ervaringsgebied
Dragers BVV
Thema's BVV