DROOMM (Digitaal Reflectie over Opvang en Ouders Mogelijk Maken) | Mentes vzw
DROOMM (Digitaal Reflectie over Opvang en Ouders Mogelijk Maken)
DROOMM is een digitale tool om met een opvangteam te reflecteren over de manier waarop de opvang de contacten met ouders vormgeeft. De tool daagt een team uit om na te gaan wat het van ouders verwacht en waarom het dat verwacht.
Soort materiaal
Basiscompetenties kinderbegeleider
Dimensie
Dragers BVV
Procedures kwaliteitshandboek
Thema's BVV