Materiaallijsten | Mentes vzw
PDF
Materiaallijsten
Inspiratie over de aankoop van nieuwe materialen per ervaringsgebied. Dit gaat breder dan enkel spelmateriaal (er werden ook materialen opgenomen die bijvoorbeeld zorgmomenten versterken).

Tijdens een terugkommoment hebben de deelnemers extra materialen als voorbeeld gegeven.
Soort materiaal
Basiscompetenties kinderbegeleider
Dimensie
Ervaringsgebied
Dragers BVV
Procedures kwaliteitshandboek
Thema's BVV