Infopunt kinderopvang, voor al jouw vragen over kinderopvang »

Veelgestelde vragen

Iedereen kan terecht bij Mentes voor allerlei vragen omtrent kinderopvang. Ons infopunt zorgt voor informatie en advies of brengt je in contact met een expert. Daarnaast bieden we ondersteuning aan voor de kinderopvang van baby’s & peuters en de buitenschoolse kinderopvang.

In samenspraak met Kind & Gezin werd voor Mentes een prioritaire doelgroep vastgelegd die onze ondersteuning in principe kosteloos kan ontvangen.

De prioritaire doelgroep voor de kinderopvang van baby’s & peuters omvat:

 • Organisatoren van gezinsopvang die:
  • Geen subsidie IKT (inkomenstarief) krijgen
  • Een subsidie IKT (inkomenstarief)  krijgen en slechts één locatie hebben
 • Organisatoren van groepsopvang die:
  • Geen subsidie IKT (inkomenstarief) krijgen
  • Een subsidie IKT (inkomenstarief) krijgen en over max. 18 plaatsen beschikken

De prioritaire doelgroep voor de buitenschoolse kinderopvang omvat:

 • de organisatoren met een attest van toezicht of een erkenning van Kind & Gezin, vermeld in het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014;
 • de organisatoren met een toestemming van Kind & Gezin, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 houdende de voorwaarden voor de erkenning en de subsidie van gemandateerde voorzieningen, coördinatiepunten en flexibele opvangpools van doelgroepwerknemers, en de voorwaarden voor de toestemming en de subsidie van lokale diensten buurtgerichte buitenschoolse opvang, en de voorwaarden voor een aanvullende subsidie voor organisatoren met een vergunning groepsopvang en een plussubsidie.

Organisatoren kinderopvang kunnen terecht bij Mentes voor advies en ondersteuning, op maat van hun kinderopvang. Door de subsidie van de Vlaamse Overheid kan Mentes deze ondersteuning in principe kosteloos aanbieden aan de organisatoren die behoren tot de prioritaire doelgroep (zie: wie kan terecht bij Mentes). Kosten i.v.m. huur van lokalen en catering kunnen aangerekend worden.

Mentes is geen ledenorganisatie. Wie tot de prioritaire doelgroep behoort, kan kosteloos ondersteuning aanvragen. We komen hiermee tegemoet aan artikel 32 van het vergunningsbesluit kinderopvang.  Organisatoren van kinderopvang kunnen voor ondersteuning zich richten tot Mentes, een koepelorganisatie, een belangenvereniging of zelf voorzien in ondersteuning.

Bij de opstart van regionale ondersteuning wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen Mentes en de organisator kinderopvang. Deze samenwerkingsovereenkomst met bijhorende contactmomenten is een voorwaarde om te kunnen aantonen dat men ondersteuning krijgt van Mentes.

Mentes biedt vraaggestuurde ondersteuning op maat van jouw kinderopvang. We werken met een basispakket van ondersteuning. Dit pakket omvat individuele begeleidingsmomenten door een regionale ondersteuner die ter plaatse komt. Samen wordt jouw vraag tot ondersteuning in kaart gebracht en verder opgenomen door de regionale of thematische ondersteuner. Bovenop het basispakket is aanvullende begeleiding mogelijk. Voor deze aanvullende begeleiding geven de regionale of thematische ondersteuners voorrang aan organisatoren waarvoor blijkt dat snelle interventies belangrijk zijn en/of organisatoren die nog geen gebruik hebben gemaakt van de extra ondersteuning. Voor organisatoren die niet meteen kunnen geholpen worden met de aanvullende individuele momenten ter plaatse, voorzien we ook ondersteuning op afstand (via mail en telefoon). Elke organisator met een samenwerkingsovereenkomst kan daarnaast ook gebruik maken van momenten van collegiaal leren en de diensten van het infopunt.

Via dit formulier kan je je aanvraag doen voor  ondersteuning. Je zal worden gecontacteerd door één van onze medewerkers voor verdere afspraken. Indien je graag eerst meer informatie wenst, kan dit vinden bij infopunt.

Een kinderopvang starten (of uitbouwen) is een hele onderneming. Bij Mentes kan je terecht voor al je vragen. Zo zijn er infosessies, de starterswijzer van Kind & Gezin, brochures, checklists en zo veel meer. We helpen je graag op weg met advies en ondersteuning op maat van jouw vraag. Neem gerust contact met ons op via ‘onze contactpagina’.

Ook voor specifieke vragen omtrent handhaving kan je bij Mentes terecht. We helpen je graag verder met ondersteuning op maat van jouw kinderopvang. Organisatoren van de prioritaire doelgroep die een aanmaning kregen, krijgen bij Mentes voorrang in ondersteuning.

Zoek jouw gemeente op de kaart. Daar vind je de gegevens van de ondersteuner voor jouw opvang.

Wie niet tot onze doelgroep behoort, kan terecht bij een van onze partners. Daarvoor kan je een kijkje nemen in onze lijst met partners.

Als je tot de prioritaire doelgroep van Mentes behoort, zal de pedagogische coach voor jouw gemeente contact opnemen om een afspraak in te plannen.

De doelgroep van Mentes voor de voorschoolse kinderopvang omvat:

 • Organisatoren van gezinsopvang die geen subsidie IKT (inkomenstarief) krijgen of een subsidie IKT (inkomenstarief) krijgen en slechts één locatie hebben.
 • Organisatoren van groepsopvang die geen subsidie IKT krijgen of een subsidie IKT krijgen en over maximaal 18 gesubsidieerde plaatsen beschikken.

Bepaalde organisatoren in handhaving krijgen ondersteuning van Mentes. De regionale ondersteuner voor jouw gemeente zal contact opnemen met de organisator.

We vinden het erg jammer dat de ondersteuning niet aan je verwachtingen voldeed. Je klacht mag je via het contactformulier aan het Infopunt bezorgen. Binnen drie werkdagen mag je een bevestiging van ontvangst verwachten. Het Infopunt gaat dan aan de slag met jouw klacht. Je ontvangt ook steeds een inhoudelijk antwoord of opvolging van jouw klacht.

Download onze infographic om de verschillen te ontdekken.

Load More

Zit je nog met een vraag en vind je het antwoord niet hier?

Aankondigingen