Boem Boew Pauw - fase 1 | Mentes vzw
PDF
Boem Boew Pauw – fase 1
BoemBoemPauw is een traject in drie fasen, ontwikkeld voor coördinatoren en begeleiders in de opvang van schoolgaande jeugd. Het doel van het traject leunt aan bij de opdracht van Mentes. Via BoemBoemPauw worden lokale coördinatoren en hun team versterkt in hun positie binnen een gemeentelijk samenwerkingsverband met diverse spelers.

Het BoemBoemPauw aanbod is ontstaan vanuit de vraag naar ondersteuning binnen het veranderingsproces dat het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten met zich meebrengt. Elke fase van het traject omvat verschillende tools en methodieken waarin het team aan medewerkers aan de slag kan. Doorheen het traject worden de visie, de sterktes en kracht van de opvang en het team in kaart gebracht. Vanuit die positie verkennen jullie de mogelijke rollen en posities binnen het samenwerkingsverband.

Fase 1: Respectvol omgaan met de eigen professionele identiteit.
Begeleiders hebben een besef van de waarde die ze hebben in het leven en de ontplooiing van kinderen. Ze beseffen hoe positief en ondersteunend hun werk kan zijn voor ouders. Ze beleven bewuster hun eigen welzijn en kunnen hun betrokkenheid op het werk goed formuleren. Het zoeken naar talenten en het inzetten van deze talenten kan hierbij helpen.
Soort materiaal
Basiscompetenties kinderbegeleider
Dimensie
Ervaringsgebied
Dragers BVV
Procedures kwaliteitshandboek