Radio mama (podcast) | Mentes vzw
Radio mama (podcast)
Podcast gericht naar ouders van jonge kinderen. Kristien Wollants ontvangt in elke aflevering een gast met expertise in een bepaald domein (hechting, spelen, ontwikkeling van het brein, kinderopvang …), veelal aansluitend bij de visie van afgestemd opvoeden.
Soort materiaal
Basiscompetenties kinderbegeleider
Dimensie
Dragers BVV
Procedures kwaliteitshandboek
Thema's BVV