Een nieuw paar ogen | Mentes vzw
Een nieuw paar ogen
Kinderen groeien en bloeien in interactie met anderen en de omgeving. Kwaliteitsvolle interacties zijn cruciaal in de ontwikkeling van kinderen. Maar hoe kan je de begeleider-kind interactie in kinderopvang en op school zo kwaliteitsvol mogelijk maken? Daar biedt videocoaching een antwoord op.

Videocoaching is een concrete aanpak om begeleider-kind interacties in beeld te brengen en in dialoog te bespreken. Deze coaching is de motor tot professionele groei in kwaliteitsvolle interacties met kinderen.

Deze unieke combinatie van handleiding en prentenboek biedt handvaten om de totale ontwikkeling van alle kinderen te ondersteunen via videocoaching, met focus op stimulerende begeleider-kind interacties.

De handleiding geeft richting om videocoaching concreet in jouw organisatie binnen te brengen. Je krijgt concrete handvaten voor elke fase van het videocoachingproces. Wat zijn aandachtspunten? Welke kijkkaders kan je gebruiken om de interactie in beeld te brengen en erover in gesprek te gaan?
De prenten in het kijkboek nodigen uit om samen met kinderen het kijken in al zijn facetten centraal te zetten. Verrast, verwonderd, diepgaand, groot of klein, gek, onder of boven, door of in kijken, het kan allemaal. Wedden dat dit ook tot fijne interacties leidt?
De verhalen in het kijkboek inspireren professionals om zelf aan de slag te gaan met videocoaching. De bundeling bevat concrete getuigenissen van professionals die videocoaching hebben ervaren.
Met deze tools krijg je zin om meteen van start te gaan!
Soort materiaal
Basiscompetenties kinderbegeleider
Dimensie
Dragers BVV
Procedures kwaliteitshandboek
Thema's BVV