Ruimtenmaken.nl | Mentes vzw
Ruimtenmaken.nl
Ruimten maken is een virtuele gereedschapskist om op een pedagogisch verantwoorde wijze ruimten van kinderen in te delen en in te richten. De site bevat zowel info voor kinderopvang voor baby’s en peuters en buitenschoolse kinderopvang. Eén van de tools is de ‘aktameter’. Dit is een handig hulpmiddel om in kaart te brengen welke speelhoeken er aanwezig zijn.
Soort materiaal
Basiscompetenties kinderbegeleider
Dimensie
Ervaringsgebied
Dragers BVV
Procedures kwaliteitshandboek
Thema's BVV