DVD Verhaal van taal | Mentes vzw
DVD Verhaal van taal
De hoofdfilm bestaat uit twee hoofdstukken.
In het hoofdstuk VISIE getuigen ouders, begeleidsters en leidinggevenden over hun ervaring met taal; thuis en in het kinderdagverblijf. Dit onderdeel is essentieel om een taalbeleid uit te schrijven; een taalbeleid met respect voor het Nederlands en voor de vele thuistalen van ouders en kinderen.

In het hoofdstuk INTERACTIE verlegt men de focus naar het taalaanbod in het kinderdagverblijf en concreet naar de interactiemogelijkheden tussen kinderen en begeleidsters en tussen kinderen onderling. Medewerkers geven tips over hoe je de taalontwikkeling van jonge kinderen kan stimuleren. Dit deel kan inspiratie bieden om dagelijkse zorgmomenten, vrij spel en begeleide activiteiten talig te verrijken.

De extra’s bestaan uit twee reeksen. De eerste reeks, rijke taal in beeld, bestaat uit zeven langere fragmenten waarin telkens een specifiek zorgmoment of een activiteit centraal staat. Bedoeling is om tijdens deze minifilmpjes de taalkansen van kinderen, ouders en medewerkers te observeren, ze vervolgens samen te bespreken en na te gaan hoe ze ook in andere situaties van pas kunnen komen.
Soort materiaal
Basiscompetenties kinderbegeleider
Dimensie
Ervaringsgebied
Dragers BVV
Procedures kwaliteitshandboek
Thema's BVV