Boem Boew Pauw - fase 2 | Mentes vzw
PDF
Boem Boew Pauw – fase 2
BoemBoemPauw is een traject in drie fasen, ontwikkeld voor coördinatoren en begeleiders in de opvang van schoolgaande jeugd. Het doel van het traject leunt aan bij de opdracht van Mentes. Via BoemBoemPauw worden lokale coördinatoren en hun team versterkt in hun positie binnen een gemeentelijk samenwerkingsverband met diverse spelers.

Het BoemBoemPauw aanbod is ontstaan vanuit de vraag naar ondersteuning binnen het veranderingsproces dat het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten met zich meebrengt. Elke fase van het traject omvat verschillende tools en methodieken waarin het team aan medewerkers aan de slag kan. Doorheen het traject worden de visie, de sterktes en kracht van de opvang en het team in kaart gebracht. Vanuit die positie verkennen jullie de mogelijke rollen en posities binnen het samenwerkingsverband.

In Fase 2 van het traject leer je waar je team voor staat.
Samen met het team zoeken je identiteit: wie willen we zijn, waar staan we voor t.o.v. onze kinderen, onze ouders en onze buurt. Zo komen we tot zo weinig mogelijk blinde vlekken in de teamidentiteit, de teams handelen bewust en met trots. De verantwoordelijke voelt zich gesteund in het professioneel handelen. Ondersteuningsorganisaties kunnen hiervoor samenwerken als ze dat wensen.
Soort materiaal
Basiscompetenties kinderbegeleider
Dimensie
Ervaringsgebied
Dragers BVV