Materiaallijsten aankoop nieuw materiaal | Mentes vzw
PDF
Materiaallijsten aankoop nieuw materiaal
Inspiratie over de aankoop van nieuwe materialen per ervaringsgebied. Dit gaat breder dan enkel spelmateriaal (er werden ook materialen opgenomen die bijvoorbeeld zorgmomenten versterken).
Soort materiaal
Basiscompetenties kinderbegeleider
Dimensie
Ervaringsgebied
Procedures kwaliteitshandboek