Ondersteuning kinderopvang nodig? Reken op Mentes »

Waarvoor kun je terecht bij de regionale ondersteuners?

Sinds 2013 moeten organisatoren van kinderopvang zorgen voor ondersteuning bij het pedagogisch beleid, die deel uitmaakt van een geïntegreerde ondersteuning op verschillende samenhangende thema’s. Als organisator heb je de keuze om die ondersteuning intern of extern te organiseren. Indien je beslist om dit zelf te doen, dan kan je dit aantonen door middel van een zelfevaluatie van de werking of het kwaliteitshandboek. Wie hiervoor liever hulp inschakelt, kan terecht bij de regionale ondersteuners van Mentes.

De regionale ondersteuners engageren om bij te dragen aan een versterking van het beleidsvoerend vermogen van een kinderopvang. Via vraaggestuurde trajecten en coachings gaan ze in overleg aan de slag met verschillende thema’s. Daarnaast zijn ze je aanspreekpunt voor vragen over je werking en kom je via hen in contact met andere organisatoren uit jouw regio voor uitwisseling en lerende netwerken.

Wil je ondersteuning aanvragen?

Hoe gaat het in zijn werk?

Bij de opstart van ondersteuning wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen Mentes en de organisator kinderopvang. Deze samenwerkingsovereenkomst met bijhorende contactmomenten is een voorwaarde om te kunnen aantonen aan Agentschap Opgroeien dat je ondersteuning krijgt van Mentes.

Ondersteuning door Mentes is gratis voor de prioritaire doelgroep. Die omvat organisatoren van groepsopvang die geen subsidie IKT krijgen of een subsidie IKT krijgen en over maximaal 18 gesubsidieerde plaatsen beschikken, organistoren van gezinsopvang die geen subsidie IKT krijgen of een subsidie IKT krijgen en slechts één locatie hebben. Daarnaast ondersteunen we organisatoren buiten deze doelgroep gratis wanneer ze in handhaving zijn of een aanmaning hebben ontvangen. Deze ondersteuning loopt maximaal 6 maanden vanaf het eerste contactmoment.

Val je buiten bovenstaande doelgroep, maar heb je toch interesse in de ondersteuning van Mentes? Contacteer dan ons Infopunt via de contactpagina.

Wil je meer weten over beleidsvoerend vermogen?

Wat zijn de verschillen tussen pedagogische coaches en regionale ondersteuners?