Ondersteuning kinderopvang nodig? Reken op Mentes »

Dankzij het VIA6 akkoord zijn er middelen om pedagogische coaches in te zetten op de werkvloer van de kinderopvang.

Hun opdracht?

Bijdragen aan het versterken van de competenties van de kinderbegeleiders en verantwoordelijken door het meedraaien in de opvang en zo de pedagogische kwaliteit van de opvang verhogen.

Hoe?

Pedagogisch coaches werken mee in de opvang en nemen tijdens hun aanwezigheid verzorgende en pedagogische taken op, met de bedoeling om de kinderbegeleider te ondersteunen in functie van de ontwikkelingsaspecten van kinderen, veiligheid en gezondheid, omgang met gezinnen, …

Ze werken samen met de kinderbegeleiders, verantwoordelijken en de regionale ondersteuner om de pedagogische kwaliteit van de opvang te verhogen op zowel individueel niveau, door in te zetten op de competenties van de kinderbegeleiders, als op locatieniveau, door de ondersteuning op diverse pedagogische thema’s. Je kan bij onze partners Blenders, 3Wplus, VCOK, Komma en Ferm terecht voor ondersteuning in de opvang schoolgaande jeugd.

 

We werken dit jaar met het jaarthema ‘educatieve ondersteuning‘. Voor dit jaarthema werden verschillende webinars ontwikkeld, inspiratielijsten opgemaakt alsook aanpakfiches over educatieve ondersteuning.

Dit staat allemaal gratis ter beschikking in onze Bibliotheek via deze link!

 • Webinar Taalstimulering bij baby’s
 • Webinar Taalstimulering bij peuters
 • Actiefiche Taalondersteuning bij baby en peuter
 • Webinar Stimulerende begeleiding van baby’s
 • Webinar Stimulerende begeleiding van peuters
 • Actiefiche Stimulerende begeleiding bij baby en peuter
 • Webinar Pedagogisch documenteren
 • Aanpakfiches
 • Materiaallijst
 • Stappenplan

Hoe kun je in contact komen met een pedagogisch coach?

Voor pedagogische ondersteuning kun je terecht bij een van onze partners uit het Mentes netwerk. Je contacteert hiervoor de organisatie die verantwoordelijk is voor de pedagogisch coaches in jouw provincie.

 • Antwerpen: Karel de Grote Hogeschool
 • Limburg: Blenders
 • Vlaams-Brabant: Hebe Kenniscentrum Kinderopvang
 • Oost-Vlaanderen: VCOK
 • West-Vlaanderen: Arteveldehogeschool
 • Brussels Gewest: VCOK

Ontdek de werking van Mentes

Wil je ondersteuning aanvragen?

Wat zijn de verschillen tussen pedagogische coaches en regionale ondersteuners?