Snelinfo kindratio, verhoging subsidiebedragen en verandering voorrangsregels | Mentes vzw »
Nieuws sector

Snelinfo kindratio, verhoging subsidiebedragen en verandering voorrangsregels

In opvolging van de septemberverklaring besliste de Vlaamse Regering over wijzingen aan de kindratio, de verhoging van de subsidiebedragen en de wijziging van de voorrangsregels.

-> De nieuwe kindratio treedt in werking vanaf 1 januari 2024. Maar er is een overgangsperiode van 3 jaar voorzien. Tijdens de overgangsperiode moet minstens de huidige ratio gerespecteerd worden.

-> De verhoging van de subsidies is nog niet opgenomen in het eerste voorschot van 2024, maar wordt in de loop van januari bijbetaald.

-> De nieuwe voorrangsregels treden in werking op 1 april 2024.

 

22122023 wijziging voorrangsregels

22122023 Verlaging kindratio en wijziging subsidies