Vacature ondersteuner 7.2/36 voor regio Kortrijk - Mentes

Vacature ondersteuner 7.2/36 voor regio Kortrijk

Wie zijn we?

Wij zoeken voor indiensttreding vanaf juni 2022 (mag ook vroeger of later). Deze vacature kadert in een vervanging ouderschapsverlof en zal vermoedelijk voor een periode van 3 jaar duren. Voor onze Mentes ondersteuning zoeken wij een ondersteuner om het Kortrijks team te versterken. Binnen deze opdracht coach je zelfstandige initiatieven en werk je vraaggestuurd. Felies vzw stelt zich tot doel het behartigen van kwalitatieve, betaalbare en voor iedereen toegankelijke kinderopvang, met bijzondere aandacht voor de opvang van kinderen uit kwetsbare gezinnen en dit voor kinderen van 0 tot 12j. Als koepelorganisatie willen wij de reeds ontwikkelde knowhow op het terrein van de kinderopvang bundelen en de beperkte middelen zo efficiënt mogelijk inzetten. Wij zijn hierbij niet blind voor de principes van moderne organisatieontwikkeling en streven naar een voortdurende dynamiek en vernieuwing. Binnen deze opdracht word je tewerkgesteld via VZW Felies maar werk je in opdracht voor Mentes. Felies ondersteunt jou in deze opdracht. Mentes is de naam van de vzw Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang. Met steun van het Agentschap Opgroeien biedt Mentes vraaggestuurde ondersteuning over verschillende thema’s binnen de sector kinderopvang. Ons netwerk bestaat uit 21 gespecialiseerde ondersteuningsorganisaties die de krachten bundelen. Zo is onze ondersteuning ingebed in een breder achterliggend netwerk dat de uitwisseling van kennis en expertise, aanpak, materialen en acties mogelijk maakt.

Wie zoeken we?

In jouw takenpakket zal de focus liggen op:

• ondersteunen van zelfstandige opvanginitiatieven binnen regio Kortrijk om zo hun beleidsvoerend vermogen te versterken
• trajectbegeleiding
• organiseren van lerende netwerken

Daarvoor zijn we op zoek naar een kandidaat met de volgende vaardigheden:

 • je bent contactvaardig

 • je bent taalvaardig

 • je hebt voeling met kinderen

 • je kan zelfstandig werken

 • je kan samenwerken

 • je werkt planmatig en gestructureerd

 • je bent discreet

 • je bent administratief ordelijk en nauwgezet

Wat verwachten we?

Om een vlotte start te maken als ondersteuner verwachten we ook nog de volgende zaken van jou:

 • diploma bachelor in een mens-wetenschappelijke richting

 • bij voorkeur wonen in betreffende regio

 • in het bezit zijn van een wagen en rijbewijs B

Wat bieden we aan?

Arbeidsvreugde is waar wij voor iedereen naar streven. Flexibiliteit binnen het werk om het gezinsleven te kunnen combineren met een grote mate van zelfstandigheid binnen je functie maakt dat je nooit nog op zoek gaat naar een andere werkgever.

 • Wedde volgens barema Mv1bis binnen pc331

 • Onkostenvergoeding voor alle gereden km’s binnen het werk

 • Mogelijkheid tot thuiswerk

 • Vergoeding voor thuiswerk

 • Vrijheid en flexibiliteit in het kiezen van je werkrooster

 • Een volledige eindejaarspremie

 • Een laptop en GSM

HOE SOLLICITEREN?

Heb je interesse voor deze functie?

Solliciteren per mail met CV voor 1/04/2022 naar sigrid.vansever@felies.be

 

Felies voert een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun sekse, seksuele oriëntatie, levensbeschouwing, afkomst, leeftijd of handicap