MENTES werft aan ‘Stafmedewerker Academie en Infopunt' - Mentes

MENTES werft aan ‘Stafmedewerker Academie en Infopunt’

Wie zijn we?

Mentes vzw is als ondersteuningsnetwerk kinderopvang een innovatief en professioneel netwerk van competente ondersteuningsorganisaties in de kinderopvang. Het wil organisatoren van kinderopvang op alle domeinen kwaliteitsvol en onderbouwd ondersteunen, zodat de opvang verder kan professionaliseren, innoveren en duurzaam ontwikkelen. Dit gebeurt in vertrouwen, met persoonlijke aandacht en deskundige begeleiding. De stafmedewerker ruggensteunt de missie en doelstellingen van Mentes vzw, namelijk de kwaliteit en professionalisering van het netwerk. Samen met de huidige stafmedewerker en de directeur volgt deze nieuwe functie de operationele werking op. Daarbij valt vooral de uitbouw van de Mentes Academie en het Infopunt binnen dit takenpakket. Meer informatie is terug te vinden op onze website www.mentesvzw.be.

Wie zoeken we?

Stafmedewerker Academie en Infopunt

 • Je bouwt de Mentes-Academie uit. Samen met onze werkgroep Academie, zorg je voor de planning en aansturing van professionaliseringsinitiatieven en ontwikkelwerk.

 • Je volgt de nodige overeenkomsten op en zet interne en externe communicatie over Academie-werk uit

 • Je bouwt het Infopunt verder uit naar een kwaliteitsvolle werking van informatie en advies, samen met de partners die binnen Mentes thematisch ondersteunen. Je verwerkt samen met hen telefoons en mails die op het Infopunt aankomen.

 • Vanuit de samenwerking binnen het Infopunt geef je met de partners die thematisch ondersteunen, vorm aan een nieuwe manier van thematisch ondersteunen binnen het netwerk. Je stuurt hen mee aan.

 • Je werkt mee aan een systeem om de data die vanuit de Academie en het Infopunt stromen, mee te monitoren en te verwerken in Mentes.

 • Je doet beleidsvoorbereidend werk en volgt de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Opgroeien op.

 • Je draagt bij tot de profilering van Mentes: houdt de website en sociale media up to date en ontwikkelt communicatiedragers

 • Je ondersteunt daarnaast het dagelijks functioneren van het netwerk en wekt daarin samen met de andere stafmedewerker en de directeur

 • Je neemt een verbindende rol op tussen ondersteuningsorganisaties en hun netwerken, de raad van bestuur en de algemene vergadering i.f.v. een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de doelgroep.

Wat verwachten we?

In al je taken werk je nauw samen met verschillende partners en functies binnen het netwerk.

 • Je hebt een Master diploma behaald, bij voorkeur in de Humane Wetenschappen; of aantoonbare competenties.

 • Je hebt ervaring in en/of kennis van de sector kinderopvang.

 • Je hebt een positieve instelling

 • Je kan aansturen, in balans met verantwoordelijkheid en autonomie van partners

 • Je kan een constructieve bemiddelende rol opnemen.

 • Je bent vlot in communicatie en met mensen.

 • Je kan projectmatig werken en werkt resultaatsgericht. Je geeft blijk van een grote dynamiek, organisatorische vaardigheden en voldoende realiteitszin.

 • Je bent een gestructureerde plantrekker maar eveneens een proactieve communicator. Je wil op een methodische, professionele manier werken.

 • Je kan goed luisteren en hebt voldoende inlevingsvermogen.

 • Je staat open om te leren van en voor elkaar.

 • Je bent (zelf)kritisch en kan dit op een constructieve manier inbrengen

 • Je bent flexibel, hebt een sterke zin voor dienstverlening en kunt goed samenwerken.

Wat bieden we aan?

Een boeiende en zeer gevarieerde opdracht met veel ruimte voor creativiteit en zelfstandigheid

 • In principe een 80% opdracht met verloning aan barema PC335.

 • Een gevarieerde job met ruimte voor creativiteit en zelfstandigheid

 • Werken voor een stimulerend en enthousiast netwerk met een duidelijke missie

 • De nodige flexibiliteit waardoor je zelf bepaalt wanneer jouw werkdag start en eindigt.

 • Telewerk

HOE SOLLICITEREN?

Heb je interesse voor deze functie?

Meer informatie m.b.t. de inhoud van de opdracht kan je bekomen bij onze directeur Mieke Daems via mieke.daems@mentesvzw.be.

Solliciteren kan via mail met een CV en enthousiaste motivatiebrief tot 6 december. We gaan voor een aanwerving op korte termijn en plannen de gesprekken reeds in op 12 en 13 december.