Wie is Mentes? | Mentes vzw | Ondersteuningsnetwerk voor kinderopvangen »

Mentes is het netwerk voor ondersteuning in de kinderopvang. Met steun van Opgroeien biedt Mentes ondersteuning over diverse thema’s binnen de kinderopvangsector. Het netwerk bestaat uit een twintigtal gespecialiseerde organisaties die de krachten bundelen. Mentes brengt kennis en materialen samen en maakt uitwisseling van expertise en acties mogelijk. Door onze ondersteuning dragen we bij aan het recht van ieder kind op kwaliteitsvolle opvang.

 

De partners die samen het netwerk vormen zijn: 3Wplus Kinderopvang, Arteveldehogeschool, Blenders, KU Leuven, Cego, De Blauwe Lelie, Felies, Karel de Grote Hogeschool, Leren @ Vaart, SOM, Stad Gent, UnieKo, Unizo, VCOK, Hebe Kenniscentrum kinderopvang, VVSG en Vlaams Welzijnsverbond.

Onze missie

Mentes is een innovatief en professioneel netwerk van competente ondersteuningsorganisaties dat organisatoren van kinderopvang op alle domeinen kwaliteitsvol en onderbouwd wil ondersteunen zodat de opvang verder kan professionaliseren, meer innoveren en duurzamer groeien. Dit gebeurt in vertrouwen, met persoonlijke aandacht en deskundige begeleiding.

Onze visie

Mentes wil een expertrol opnemen, ondersteuning op maat bieden en een professioneel netwerk uitbouwen.

Mentes

Partners

Welke soorten ondersteuning bieden we?