Wat doet Mentes? | Mentes vzw | Ondersteuningsnetwerk voor kinderopvang »

Mentes biedt vraaggestuurde ondersteuning aan organisatoren van zowel groeps- als gezinsopvang, en dit bij de voorschoolse én buitenschoolse opvang.  Als organisator van kinderopvang is je eerste aanspreekpunt binnen Mentes de regionale ondersteuner. Die gaat samen met je opvang in zee en werkt aan het beleidsvoerende vermogen. Zo onderzoekt je regionale ondersteuner mee hoe jouw opvang nog sterker kan worden.

Zoek een regionale ondersteuner

Daarnaast is er voor opvang van baby’s en -peuters pedagogische ondersteuning mogelijk via pedagogische coaches op de werkvloer. Deze coaches draaien mee in de opvang en zoeken vanuit die positie mee naar oplossingen voor pedagogische vraagstukken die spelen in de kinderopvang.

Lees meer over onze pedagogische coaching

Via de verschillende vormen van ondersteuning willen we bijdragen aan het recht van ieder kind op kwaliteitsvolle kinderopvang.

Meer te weten komen over de ondersteuning van Mentes?