Ondersteuning kinderopvang nodig? Reken op Mentes »

Mentes voorziet in gratis ondersteuning voor private organisatoren kleuteropvang (dus geen lokale besturen). Binnen die groep bieden we ondersteuning aan:

  • een private organisator kleuteropvang met kwaliteitslabel die geen subsidie krijgt van Opgroeien
  • een private organisator kleuteropvang met kwaliteitslabel die beperkt subsidie krijgt van Opgroeien (concreet: transitiesubsidie attest van toezicht of transitiesubsidie erkend van maximaal 120.000 euro op jaarbasis)
  • een private organisator met kwaliteitslabel in handhaving (aanmaning van Opgroeien)
  • een starter dwz een private organisator kleuteropvang die nog geen opvanglocatie met kwaliteitslabel heeft, maar die overweegt een kwaliteitslabel aan te vragen voor een bestaande of nieuwe kleuteropvang, inclusief schoolopvang, sport- of vrijetijdsorganisaties voor zover niet georganiseerd door stad of gemeente

 

In 2019 ging het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten, ook BOA genoemd, van kracht. Dit decreet zet de koers naar een geïntegreerd buitenschools aanbod voor kinderen, georganiseerd op lokaal niveau en versterkt via samenwerkingsverbanden binnen de gemeente. De lokale besturen hebben via een overgangsperiode nog tot 2025 tijd om hun aanbod aan opvang en activiteiten voor kinderen te organiseren.

Een jaar later kwam daar het kwaliteitslabel voor kleuteropvang bij. Dit label kan een opvang krijgen wanneer het hoofdzakelijk opvang voor kleuters voorziet en daarbij voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden zoals vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een kwaliteitslabel aan organisatoren van een kleuteropvang.

Mentes heeft naar aanleiding van deze verandering een inschattingsinstrument ontwikkeld. Met dit instrument kan je nagaan hoe jouw werking zich verhoudt tegenover de kwaliteitsvoorwaarden uit het label. Met dit instrument kan je nagaan of jouw opvang het kwaliteitslabel zal aanvragen of behouden en wat je hiervoor nodig hebt.

Doe vandaag nog de test via het Mentes BKO inschattingsinstrument

Mentes organiseert ook Infosessies rond het kwaliteitslabel. De replay van deze infosessies kan je hier bekijken: Replay Infosessie

Deze veranderingen rondom de opvang van kinderen vanaf 2,5 tot 12 jaar brengen vragen mee voor de organisatoren van opvang schoolgaande jeugd. Hiervoor kunnen ze beroep doen op de regionale ondersteuners. Zij zetten zich in tot het versterken van de opvanginitiatieven op vlak van het beleidsvoerend vermogen en ondersteunen via vraaggestuurde trajecten en coaching in de zoektocht naar hun positie in de nieuwe samenwerkingsverbanden. Daarnaast zijn ze je aanspreekpunt voor vragen over je werking en kom je via hen in contact met andere organisatoren uit jouw regio voor uitwisseling en lerende netwerken.

Bij de opstart van ondersteuning wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen Mentes en de organisator kinderopvang. Deze samenwerkingsovereenkomst met bijhorende contactmomenten is een voorwaarde om te kunnen aantonen aan Agentschap Opgroeien dat je ondersteuning krijgt van Mentes.

Je kunt bij onze partners Blenders, 3Wplus, VCOK en Hebe terecht voor ondersteuning in de opvang schoolgaande jeugd.

  • Limburg, Antwerpen en arrondissement Leuven : Blenders
  • Halle-Vilvoorde: 3Wplus
  • Oost-Vlaanderen en Brussel: VCOK
  • West-Vlaanderen: Hebe

 

Je kan je regionale ondersteuner aanvragen via infopunt@mentesvz.be of via het contactformulier.

Wil je ondersteuning aanvragen?