Beslissing werknemersstatuut onthaalouders + omschakeling opvangplaatsen | Mentes vzw »
Nieuws sector

Beslissing werknemersstatuut onthaalouders + omschakeling opvangplaatsen

  1. Werknemersstatuut onthaalouders

Opgroeien besliste over de toewijzing van de subsidies voor extra onthaalouders in het werknemersstatuut 2024. Je vindt de beslissing op de website van Kind en Gezin.

Opgroeien lanceerde de oproep op 22 april 2024. Dankzij het bijkomend budget uit de septemberverklaring en vrijgekomen middelen kunnen 357 extra VTE onthaalouders in het werknemersstatuut stappen. Dit statuut geeft hen een betere sociale bescherming.

Opgroeien kent nu subsidies voor 240 onthaalouders toe. Omdat er minder aanvragen zijn dan het aantal beschikbare VTEt, zal Opgroeien de oproep herhalen in het najaar van 2024.

 

2. Omschakeling opvangplaatsen

De Vlaamse regering maakte in de Septemberverklaring van 2023 bijkomend budget vrij zodat meer plaatsen met de basissubsidie kunnen omschakelen naar de subsidie inkomenstarief.  

Organisatoren die na de eerdere oproep nog geen of een gedeeltelijke subsidiebelofte kregen, konden in april hun aanvraag herbevestigen. Door bijkomend budget kunnen nu alle ontvankelijke en niet uitgesloten aanvragen, die eerder omwille van budgettair tekort een negatief antwoord kregen, alsnog een toekenning krijgen.  

Opgroeien kende ook aan jouw aanvraag plaatsen toe. Je vindt ze in de beslissing op de website van Kind en Gezin.