Herinzet middelen inkomenstarief door sluiting van opvanglocaties | Mentes vzw »
Nieuws sector

Herinzet middelen inkomenstarief door sluiting van opvanglocaties

Door de sluiting van een aantal opvanglocaties met subsidie inkomenstarief zijn er subsidies beschikbaar in de betrokken gemeenten of buurgemeenten. De vrijgekomen subsidies kunnen worden ingezet voor:  

·                 nieuwe opvangplaatsen met inkomenstarief;  

·                 omschakeling van bestaande opvangplaatsen naar plaatsen met inkomenstarief.   

 

Zowel plaatsen gezinsopvang als plaatsen groepsopvang komen in aanmerking. Opgroeien informeert alle organisatoren kinderopvang met een locatie in één van de betrokken gemeenten, en de betrokken organisatoren van tijdelijke vervangcapaciteit. 

Voorzieningen die opvang voor één of meerdere getroffen kinderen hebben voorzien, krijgen absolute voorrang bij de toekenning van een subsidiebelofte.   

Er komen nog oproepen voor gemeenten waar door een sluiting van opvangplaatsen met subsidie inkomenstarief opvangplaatsen verloren zijn gegaan. Bij vragen hierover kan je terecht bij de intersectoraal medewerker. 

Je leest er meer over in de oproep en het beslissingskader