Toelichting mentorenproject | Mentes vzw
Toelichting mentorenproject
Wij lichten graag het mentorpenproject toe.

Wat is het mentoren project alweer?
Ons doel is om ongekwalificeerde Kinderbegeleiders in de groepsopvang van baby’s en peuters te ondersteunen in hun kwalificatietraject
Deze extra ondersteuning kan een verlichting betekenen van het takenpakket dat je als verantwoordelijke opneemt in de begeleiding van stagiaires of ongekwalificeerde medewerkers in hun kwalificatietraject. Het kan ook een reden zijn om net nu hier wél in te investeren: in stagiaires, in een extra werkkracht, …
De regelgeving over ongekwalificeerde kinderbegeleiders én logistieke medewerkers blijft hier gelden en biedt, zeker in combinatie met deze extra ondersteuning, nieuwe mogelijkheden.

Hoeveel kost zo’n mentor-traject?
Dankzij subsidies van de Vlaamse Regering kunnen we dit traject kosteloos aanbieden!

Wat zijn de taken van de mentor?
1. het aantrekken van kandidaat kinderbegeleiders;
2. het screenen van kandidaat kinderbegeleiders op hun competenties van de beroepskwalificatie en hun kennis Nederlands;
3. het uitvoeren van een individuele geïntegreerde begeleiding op maat van de kinderbegeleiders;
4. het organiseren en begeleiden van het werkplekleren, de stage en de mogelijkheden om kennis Nederlands te ontwikkelen;
5. het bevorderen van de samenwerking tussen de opleiding, de werkplek, de kinderbegeleider en met andere relevante actoren;
6. het toeleiden naar reguliere tewerkstelling in de kinderopvang.

Wie heeft recht op ondersteuning van een mentor?
De focus ligt op kinderbegeleiders in hun kwalificatietraject.
Dat kunnen kinderbegeleiders zijn die:
• die als werknemers bij jullie aan de slag zijn en reeds een traject gestart zijn
• die als werknemers bij jullie aan de slag zijn en een traject willen starten
• die niet als werknemers bij jullie aan de slag zijn maar wel stage lopen in de opvang
• die niet als werknemers bij jullie aan de slag zijn maar als zij-instromer stage zullen lopen
Soort materiaal
Thema's BVV