Infofiche Factureren bij niet tijdige betaling | Mentes vzw
Infofiche Factureren bij niet tijdige betaling
In deze infofiche wordt toegelicht op welke manier betalingsaanvragen en facturen opgemaakt moeten worden in de kinderopvang. Daarnaast wordt ook ingegaan op het versturen van herinneringen van onbetaalde facturen. In bijlage kan je eveneens sjablonen terugvinden voor facturen en betalingsherinneringen.
Soort materiaal
Thema's BVV